Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizację w dziedzinie psychiatrii odbywałem pod kierunkiem prof. Jerzego Leszka z Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tytuł specjalisty uzyskałem w 2011 roku. Przez kolejne lata zdobywałem doś wiadczenie zawodowe na różnych stanowiskach (także jako z-ca i p.o. ordynatora oddziału) w oddziałach psychiatrycznych, zaburzeń psychosomatycznych i nerwicowych, psychiatrii sądowej, detoksykacyjno-odwykowych, jak również w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego w Poradniach Zdrowia Psychicznego.

Uczestniczyłem w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach doskonalących zdobytą wiedzę specjalistyczną. Występowałem jako prelegent na konferencjach Fundacji Alzheimerowskiej we Wrocławiu oraz na międzynarodowym Kongresie Psychogeriatrycznym we Wrocławiu. Nabyłem także doświadczenie jak nauczyciel akademicki i promotor prac dyplomowych w Instytucie Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Nawiązałem współpracę zagraniczną ze Szpitalem NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) w Trollhättan w Szwecji. Prowadziłem działalność zawodową w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego w Ścinawie.

Wspólnie z prof. Jerzym Leszkiem publikowałem artykuły o tematyce otępień w czasopismach medycznych (na łamach Psychogeriatrii Polskiej: Sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka otępień, Problemy opiekuńczo-lecznicze w terminalnej fazie choroby Alzheimera), jak również jestem współautorem jednego z rozdziałów podręcznika poruszającego szeroko problematykę otępienia czołowo-skroniowego (Otępienie czołowo-skroniowe: Zaburzenia psychiczne – rozpoznanie, możliwości oddziaływań terapeutycznych w: Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie interdyscyplinarne, 2012). Posiadam także doświadczenie jako badacz w międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych, w których ocenia się bezpieczeństwo i skuteczność nowych, eksperymentalnych leków w terapii choroby Alzheimera (m. in. badania Adamant, Amaranth, Cread 2, Daybreak, Emerge, Graduate, Tauriel).

Pozdrawiam,
Krzysztof Zabłocki

Krzysztof Zabłocki – ZnanyLekarz.pl