DIAGNOSTYKA I LECZENIE

– depresji
– zaburzeń lękowych (nerwicowych)
– natręctw (OCD)
– zaburzeń snu
– choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
– zaburzeń i chorób psychicznych wieku podeszłego (ch. Alzheimera, inne demencje)
– psychoz (schizofrenii, halucynozy, zaburzeń urojeniowych)
– zaburzeń psychicznych w przebiegu uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków
– zaburzeń psychicznych u osób chorujących somatycznie
– zaburzeń psychicznych w okresach kryzysów życiowych
– zaburzeń zachowania
– zaburzeń ze spektrum autyzmu
– zespołu PANDAS

PSYCHOEDUKACJA PACJENTA

– stosowanie metod mających na celu ułatwienie powrotu do zdrowia, minimalizowanie skutków choroby czy niepełnosprawności
– dostarczanie wiedzy na temat choroby, jej przyczyn, objawów, przebiegu, możliwości terapii, rokowaniu
– zwiększanie umiejętności i poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi

PORADY TERAPEUTYCZNE